PATRON

Yang Amat Berbahagia Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Bin Mahmud,
S.M.N., S.B.S., D.K.(Johor), D.K.(Pahang), D.P., P.S.M., S.P.D.K., S.U.M.W., S.S.D.K., S.S.A.P., D.G.S.M., D.P.P.N., S.S.S.A., S.P.M.T., KT.W.E.(Thailand), K.E.P.N.(Indonesia), S.P.M.B.(Brunei), K.O.U.(Korea), A.O.(Australia), P.C.D.